Αναζητώντας τον χαμένο χώρο (cover)

Αναζητώντας το χαμένο χώρο

Immersive θεατρικό παιχνίδι στo πλαίσιo του Big Day Πίντερ

Εμψυχωτές: Τάσος Αγγελόπουλος, Ροδιά Βόμβολου,
Ζωη Κυριακίδου, Φαίη Πανουσοπούλου

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών